Період публікації:

від

до

Категорія:

Освітяни обговорили актуальні питання навчання хімії в школах (фото)

Опубліковано: Понеділок, 18 квітня 2016 

min
max

Нещодавно на кафедрі неорганічної хімії хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась ІІ Науково-методична конференція «Актуальні питання навчання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах».

Свої доповіді представили вчителі п’ятнадцяти загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова (Навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія «Галицька», Львівської спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи № 28, Львівської середньої загальноосвітньої школи № 96, Авторської школи «Тривіта», Класичної гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка, Львівського фізико-математичного ліцею при ЛНУ ім. Івана Франка, Львівської лінгвістичної гімназії) та Львівської області (Дрогобицької гімназії імені Богдана Лепкого, Дрогобицької спеціалізованої школи I-III ст. № 2, Сокальської санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка, Савчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Сасівського навчально-виховного комплексу, Навчально-виховного комплексу «Дашавський ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ», Турківської загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ст., Чишківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.) і викладачі п’яти вищих навчальних закладів (Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Івано-Франківського національного медичного університету), а також працівники Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Львівської обласної Малої академії наук учнівської молоді.

Урочисто відкрив конференцію та привітав усіх учасників проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, член-кореспондент НАН України, професор Роман Гладишевський. Він наголосив на важливості співпраці працівників загальноосвітніх та вищих навчальних закладів у підготовці кваліфікованих фахівців: «Становлення фахівця є тривалим процесом, який починається зі школи і продовжується в університеті. Цей процес може стати циклічним, коли випускник університету, здобувши належний досвід і знання, повертається до школи і стає нашим колегою…», що є, в свою чергу, внеском у становлення сильної держави.

Аналізуючи результати нещодавньої Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, яка відбувалась на базі хімічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка, декан хімічного факультету, професор Ярослав Каличак закцентував увагу на одному з основних питань конференції – низькому інтересі учнів до вивчення хімії та природничих наук в цілому: «…Хімія є фундаментальною наукою і, як одна з фундаментальних наук, формує особистість людини. Досягнення хімії сприяють розвитку людської цивілізації, тим не менш хімія сьогодні стала не модною наукою. Тож перед нами стоїть надзвичайно важливе завдання – прищеплювати любов до хімії…»

Репрезентовані на конференції доповіді торкались багатьох аспектів навчання хімії в школі. Педагоги проаналізували програми з хімії, виокремили в них позитивні зміни, а саме: збільшення годин для вивчення певних тем, введення домашнього експерименту тощо. Доцент кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Павло Попель та вчитель Сокальської санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка Олег Деленко вказали на недоліки й некоректність викладу хімічного матеріалу в 7-9 класах. Гостро постало питання про недоцільність вивчення органічної хімії у 9 класі, адже діти в силу своїх психологічно-вікових особливостей ще не готові вивчати такий складний матеріал, та про низький науковий рівень навчальних програм з хімії для 10-11 класів рівня стандарту.

Професор кафедри неорганічної хімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Неділько підняв питання номенклатури хімічних елементів та речовин. Він, зокрема, зазначив, що потрібно зібрати Всеукраїнський конгрес хіміків, обговорити це питання та прийняти єдине спільне рішення для всіх навчальних закладів, враховуючи тривіальні назви. Також професор Сергій Неділько висловив свою думку щодо складових, які забезпечують зацікавленість учнів хімією: «Діти у 7-9 класах захоплюються експериментами, хочуть дізнатись більше про хімічні перетворення, але вже у старших класах цей інтерес зникає». За словами Сергія Андрійовича проблема у суспільній складовій: держава не заохочує молодь до вивчення природничих наук, не гарантує ніякої перспективи в майбутньому для хіміків, не дає жодних гарантій для розвитку. Тому учні шкіл обирають майбутні професії, більш перспективні та прибуткові.

Під час роботи конференції піднімалося питання зв’язків хімії з іншими дисциплінами в загальноосвітніх закладах. Проаналізувавши освітні програми з природничих дисциплін, можна помітити, що існує неузгодженість між викладом навчального матеріалу з хімії, біології, фізики та математики, що додатково обтяжує вчителів-хіміків, які для пояснення хімічного матеріалу повинні вдаватись до пояснення матеріалу з інших предметів. Міжпредметні зв’язки сприяють систематизації знань учня, але матеріал повинен бути поданий в логічній послідовності. Над цим повинні працювати не лише вчителі хімії, а й інших природничих наук. Цю проблему у своїх доповідях висвітлили Павло Попель і завідувач методичного кабінету відділу освіти м. Дрогобича, вчитель хімії Дрогобицької гімназії імені Богдана Лепкого Галина Марчук. «Міжпредметні зв’язки сприяють розвитку наукового стилю мислення, підвищують інтерес до навчання, і завдяки цьому досягається мета якісної освіти», – вважають вони.

На думку учасників конференції, особливу увагу варто звертати й на позаурочні форми навчання. Відтак, значна частина доповідей була присвячена представленню власних напрацювань учителів щодо цього питання, а також нетрадиційним урокам з хімії, які прищеплюють дітям любов до предмета, поєднують наукову хімію з повсякденним життям, що дозволяє розв’язати проблему невміння дітей використати набуті знання у реальному житті. На цьому наголосив професор кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського університету Михайло Солтис.

У доповідях були представлені уроки, проведені в музеях та інших закладах, що поєднують дисципліни, які, здавалося б, важко поєднати: хімія та християнська етика, хімія та світова література, хімія та історія, хімія та екологія (методист Навчально-методичного центру освіти м. Львова, вчитель хімії НВК «Школа-гімназія «Галицька» Олена Вербинська, вчителі хімії Львівської середньої загальноосвітньої школи № 96 Галина Лущик, Авторської школи «Тривіта» Галина Косик, Сасівського навчально-виховного комплексу Наталія Степанців, Навчально-виховного комплексу «Дашівський ЗНЗ I-III ст. – ДНЗ» Леся Яцків).

Доцент кафедри органічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка Євгенія Біла представила учасникам конференції спільний проект учнів МАН та студентів на тему «Енергоефективний фотосинтез», присвячений Міжнародному року світла (2015). Учитель хімії Класичної гімназії при ЛНУ ім. Івана Франка Ірина Козак та доцент кафедри органічної хімії Львівського університету Олександра Муляк розглянули переваги та недоліки організації проведення позаурочних форм навчання, що сприяють підвищенню рівня знань учнів, формують експериментально-практичні вміння учнів.

Однією з основних проблем, яка постає перед учителями в школах і яка має значний вплив на якість навчання та зацікавленість хімією серед учнів, є погане забезпечення навчальних закладів хімічними реактивами. На цьому наголошували Павло Попель і доценти Львівського національного університету імені Івана Франка Лариса Ковальчук та Марія Коник. «…Вчителі не можуть підтвердити пояснення матеріалу дослідами і такий метод навчання, як самоспостереження, зникає з навчального процесу», – говорять науковці. Адже використання хімічного експерименту є необхідним компонентом для формування стійкого інтересу до вивчення хімії, експерименти дозволяють учням відчути себе дослідниками, і як наслідок – продуктивність навчання є значно вищою. Доцент кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка Зіновія Шпирка та вчитель хімії Савчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Світлана Деленко наголосили й на такому чиннику успішного навчання учнів з хімії як забезпечення підручниками та робочими зошитами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України.

Ні для кого не є секретом, що комп’ютерні технології на сьогодні стали невід’ємною частиною людського життя. Такий прогрес не оминув і хімію. А тому використання інформаційно-комунікативних технологій в хімічній освіті також стало предметом обговорення учасників конференції. Світлана Деленко та вчитель хімії Дрогобицької спеціалізованої школи I-III ст. № 2 Галина Панчишак відзначили, що часто відсутність реактивів можна компенсувати використанням комп’ютерних програм для демонстрації дослідів, хоча наголосили і на недоліках використання комп’ютерних технологій: комп’ютер повинен лише доповнювати вчителя, а не виходити на передній план, він відволікає увагу учнів, негативно впливає на здоров’я людини та часто виключає живе спілкування. Викладачі кафедри неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка доцент Олексій Павлюк та асистент Оксана Зелінська продемонстрували переваги дистанційного навчання хімії на базі платформи Moodle; доцент Григорій Дмитрів продемонстрував різноманіття on-line ресурсів щодо віртуальних експериментів з хімії, які може використовувати вчитель для проведення уроків.

Чільне місце в позакласній роботі учнів відіграє Мала академія наук, яка запрошує до себе творчих і здібних учнів, поглиблює їхні знання, розвиває практичні вміння й навички, готує до ЗНО та працює над профорієнтацією, про що проінформував доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії Львівського університету Володимир Дутка.

Загалом проведена конференція зосередила увагу фахівців на низці важливих проблем навчання хімії в школі та підготовки молодих хіміків. Досвід показав, що питання, підняті на минулорічній конференції, протягом року були практично вирішені. А питання, висвітлені цього року, були сформульовані в відповідній ухвалі. Як сказав Вільям Артур Ворд: «Посередній учитель розповідає, хороший учитель пояснює, кращий учитель демонструє, великий учитель надихає». Нехай досвід, який отримали учасники конференції, допоможе нашим вчителям та викладачам бути великими учителями та готувати висококваліфікованих фахівців, які будуть нашим майбутнім.

Матеріал підготувала Мирослава Горяча, аспірант кафедри неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка

Світлини: Ірини Токайчук

Немає коментарів

Схожі статті:

Відбулася IV Науково-методична конференція “Сучасні тенденції навчання хімії” Відбулася IV Науково-методична конференція “Сучасні тенденції навчання хімії” Опубліковано: Четвер, 19 квітня 2018  «Довго сам учись, якщо хочеш навчити інших» (Григорій Сковорода) 14 квітня 2018 року кафедра неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка знову зібрала педагогів-новаторів на IV Науково-методичну конференцію «Сучасні тенденції навчання хімії».   Основними напрямами...

Переглядів: 820 Коментарів: 0

Заклади обласного підпорядкування

«Сучасні тенденції навчання хімії»: У Львові відбудеться науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії»: У Львові відбудеться науково-методична конференція Опубліковано: Середа, 13 лютого 2019 29 березня у Львівському національному університеті імені Івана Франка відбудеться V Науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії». Напрями роботи конференції: навчання хімії у закладах загальної середньої та професійної освіти; методична підготовка хіміків у закладах вищої...

Переглядів: 445 Коментарів: 0

Проекти, програми, акції
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook