Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Вівторок, 16 липня 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури (8 -14 лип. 2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

Українська мова та література

Бойко, Наталія. Українська мова з «теплими історіями». Міні-посібник-практикум [Текст] : [8-й клас] / Н. Бойко // Українська мова та література. - 2019. - № 5 (909). - С. 38-87. - Бібліогр.: 12 назв. 

На сторінках газети для вчителів-словесників презентовано міні-посібник-практикум «Українська мова з «теплими історіями», що його укладено на базі дидактичних матеріалів, які використовують у період підготовки до ЗНО для ґрунтовного і цілісного повтору мовного матеріалу із синтаксису простого речення, що вивчається у 8-му класі. Одна з ключових цілісних засад міні-посібника-практикума також - це формування ключових компетентностей. В рамках вивчення розділу «Лексика» використано ілюстративні матеріали освітнього проекту «Мова - ДНК нації». У додатках до посібника містяться серед іншого матеріалу - словник наголосів, а також словник фразеологізмів біблійного походження, з античної літератури та міфології. 

Доброва, Єлизавета. Твір-опис пам’ятника отаману Антону Головатому в Одесі на основі особистих спостережень та вражень у публіцистичному стилі [Текст] : [8-й клас] / Є. Доброва // Укр. мова та літ. - 2019. - № 5 (909). - С. 26-37. - Бібліогр.: 13 назв. 

Вміщено конспект уроку української мови за темою: «Підготовка до твору-опису пам’ятника за особистими враженнями в  публіцистичному стилі (пам’ятник отаману Антону Головатому в Одесі)». На уроці (типологічно це урок-проект) використовуються такі методи, прийоми і форми роботи: робота з епіграфом, робота з підручником, повідомлення груп (історики-біографи, мистецтвознавці, літературознавці), виразне читання пісні «Смерть кошового», релаксація тощо.

Ковальчук, Леся. Ідея зіткнення неповторності й буденності. За твором Ліни Костенко «Кольорові миші» [Текст]: / Л. Ковальчук // Українська мова та література. - 2019. - № 5 (909). - С. 8-11. - Бібліогр.: 3 назви.

Вміщено розробку уроку української літератури за твором «Кольорові миші» видатної української поетеси Ліни Костенко. Мета навчального заходу (урок вивчення нового матеріалу): продовжити знайомство з творчістю поетеси, допомогти школярам збагнути зміст досліджуваного твору; заохочувати учнів замислюватися над такими поняттями як «вічність», «час»; розвивати уяву, образне мислення; виховувати загальнолюдські моральні цінності. Обладнання до уроку: текст поезії «Кольорові миші», аудіозаписи.

Неділя, Ірина; Чирко, Галина. Тестові завдання. Українська мова та література [Текст] : 7-й клас / І. Неділя, Г. Чирко // Укр. мова та літ. - 2019. - № 5 (909). - С. 12-25. - Бібліогр.: 9 назв. 

Опубліковано тестові завдання з української мови та літератури для 7-го класу за такими розділами: у межах української літератури - «Усна народна творчість», у межах української мови - «Морфологія. Дієслово», «Дієприкметник», «Дієприслівник», «Прислівник», «Прийменник. Сполучник. Частка. Вигук». Завдання до кожного розділу мають поділ щонайменше на дві, - а здебільшого на три - категорії: тестові завдання закритої форми з одним варіантом правильної відповіді; завдання на встановлення відповідності; тестові завдання відкритої форми. Кожен розділ містить по 20 (двадцять) завдань.

Біологія

Бойко С. В. Інформаційно-комунікаційні технології під час вивчення біології та хімії [Текст] / С. В. Бойко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 16/18. - С. 4 - 15.

Сучасні мультимедійні комп’ютерні програми й телекомунікаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації - електронних підручників, навчальних сайтів, систем дистанційного навчання. Це підвищує ефективність розвитку пізнавальної діяльності та самостійності й дає нові можливості для творчого зростання школярів. У статті подано методичні рекомендації щодо використання  ІКТ на уроках біології та хімії, а також практичні матеріали для проведення уроків та позакласної роботи з біології та хімії, розкрито особливості використання ІКТ під час вивчення  природничих наук.

Онучак І. В. Розробка уроків для курсу біології у 6 класі [Текст] / І. В. Онучак // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 16/18. - С. 16 - 34.

Подаються розробки уроків ( тип уроку -засвоєння нових знань ) для курсу біології у 6 класі за такими темами: «Клітина - одиниця живого. Історія вивчення клітини» ; «Методи світлової мікроскопії. Збільшувальні прилади. Практична робота № 1 «Будова світлового мікроскопа та робота з ним»; «Знайомство з клітиною. Клітинна мембрана»; «Внутрішнє середовище клітини: цитоплазма та включення»; «Основні органели клітини»; ; !Ядро клітини»; «Ріст і розмноження клітин»; «Узагальнюючий урок. Клітина - одиниця будови і життєдіяльності живих організмів».

Сєрік О. В. Практика виконання науково-дослідних робіт МАН [Текст] / О. В. Сєрік // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 16/18. - С. 41 - 78.

У статті розкриваються питання організації та проведення науково-дослідних робіт МАН України. Описуються етапи діяльності наукового керівника (вчителя біології та екології) та учня над виконанням науково-дослідної роботи МАН України, напрями використання науково-дослідних робіт МАН України. Як практична частина подаються зразки науково-дослідних робіт МАН України з медицини (тема «Вплив гіпертонічної хвороби на розвиток порушень мозкового кровообігу»), зоології (тема «Кіт свійський - товариш чи потенційний ворог?», екології (тема «Липа серцелиста (Tilia cordata Mill). Як цінний вид в озелененні міста Чугуєва та виготовленні екопродуктів»).

Предмети художньо-естетичного циклу

Дерега Тетяна. Провідні художні музеї світу. Форми збереження культурної спадщини [Текст]: урок мистецтва у 9-му кл. / Т. Дерега // Шкільний світ. - 2019. - № 12(812). - Вкладка «Образотворче мистецтво». - № 6(132). - С. 1 - 8.

Ознайомлення зі світовою культурною спадщиною неможливе без відвідування музеїв, картинних галерей, бібліотек. Щоб сформувати в учнів потребу доторкнутися до шедеврів світового мистецтва, заглибитися в їхній зміст, відчути насолоду від споглядання, потрібно системно й послідовно пропагувати найвідоміші заклади культури й мистецтва, де зберігаються перлини світової культурної спадщини. Цьому присвячений урок мистецтва (9 клас), розробка якого подається у цій публікації. Тип уроку - віртуальна подорож.

Добрянська Оксана. Світове кіномистецтво [Текст]: урок у 9-му кл. / О. Добрянська // Шкільний світ. - 2019. - № 10(810). - Вкладка «Образотворче мистецтво». - № 5(131). - С. 4 - 8.

Кіномистецтво - одне з наймолодших видів мистецтва, яке дуже потужно розвивається, і є, мабуть, найпопулярнішим у наш час. Розробка уроку, яка подається у цій статті, ознайомить учнів з історією виникнення кіномистецтва, поняттям «кіномистецтво», художніми засобами кіно; видатними кіноакторами; режисерами світового кіно та їхніми кращими творами; з кінопреміями та кінофестивалями. Тип уроку - вивчення нового матеріалу. Форма уроку - дослідження. Методи проведення - лекція, бесіда, демонстрація.

Константинова Олена, Богатчук Тетяна. Мистецтво [Текст]: орієнтовне календарно-тематичне планування у 10-му кл.: (до підручника «Мистецтво. 10 (11) кл. Рівень стандарту, профільний рівень, авт. Н. В. Назаренко, Н. В. Чєн, Д. О. Севастьянова) / О. Константи нова, Т. Богатчук // Шкільний світ. - 2019. - № 10(810). - Вкладка «Образотворче мистецтво». - № 5(131). - С. 1 - 3.

Учнів старшої школи ознайомлюють із унікальним і самобутнім мистецтвом народів шести культурних регіонів світу - африканського, американського, арабо-мусульманського, далекосхідного, індійського і європейського. Авторські колективи різних підручників, переможці конкурсного відбору підручників пропонують власні моделі опанування такого різноманітного мистецького матеріалу. Ця стаття розкриває  особливості реалізації змісту інтегрованого курсу «Мистецтво» у старшій школі із новостворених підручників.

Підготували Вадим Ковпак, Оксана Северин (відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи)

 

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Понеділок, 27 січня 2020 27.01. – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту – пам’ятна дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року (Резолюція № 60/7). Відзначається щорічно — 27 січня. Саме цього дня 1945 року Радянська Армія визволила в’язнів найбільшого...

Переглядів: 27 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

«Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: П`ятниця, 24 січня 2020 24.01 – 79 років від дня народження Юрія Володимировича Покальчука (1941-2008). Український письменник, перекладач, науковець, кандидат філологічних наук, голова міжнародного відділу Спілки письменників України. Народився 24 січня 1941 в Кременці (Тернопільська область, Україна, тоді УРСР, СРСР)...

Переглядів: 141 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook