Період публікації:

від

до

Категорія:

Творчий звіт голів методичних об'єднань з базових дисциплін Мостиської об’єднаної територіальної громади з базових дисциплін

Опубліковано: Четвер, 27 Червня 2019 

min
max

Методичні заходи з педагогічними кадрами, які проводилися протягом 2018-2019 н.р.  - це системний організований процес на конкретну допомогу педагогічним працівникам, знаходження неординарних шляхів удосконалення якості педагогічного процесу, на задоволення вимог сьогодення та запитів батьків на якісну освіту.

  1. травня 2019 року на базі ОЗ "Мостиський ЗЗСО №2 I-III ступенів" голови методичних об’єднань Мостиської міської ради Львівської області представили досвіду роботи педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти з базових дисциплін за 2018-2019 н.р.     

 

 Українська мова та література

 

Подільчик З.С. , голова МО учителів української мови та літератури, презентувала проблему «Інноваційні підходи та форми організації роботи на уроках української мови та літератури з метою підвищення компетентностей учнів», над якою працювала вищезазначена категорія педагогів протягом 2018-2019 н.р.

(презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Зарубіжна література, польська мова та література

 

 Мік Г.С., голова МО учителів зарубіжної літератури, польської мови та літератури, підсумувала  роботу педагогів з проблему «Формування життєвих компетентностей  учнів на уроках зарубіжної літератури» (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Іноземні мови (англійська мова, німецька мова)

Хробак О.Я., голова МО учителів іноземних мов, поділилася досвідом роботи педагогів  з проблеми «Комунікативний підхід до навчання іноземної мови як шлях  до удосконалення мовленнєвої  культури і розвитку творчих здібностей школярів» (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Математика, фізика

Гридинська І.Б., голова МО учителів математики,фізики,  представила надбання педагогів з проблеми «Створення освітнього середовища для формування ключових компетентностей в умовах модернізації освіти»

(презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Інформатика

 

Грицишин В.Р.,голова МО учителів інформатики, презентував досвід роботи педагогів з проблеми «Формування мотивації до навчальної діяльності та розвитку основних компетенцій учнів засобами ІК»

(презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Біологія, хімія, екологія, основи здоров'я

Федак Г.Л., голова МО учителів біології, хімії, екології, основ здоров'я, представила досвід роботи педагогів  з проблеми "Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі з метою підвищення компетентностей учнів на уроках хімії, біології, екології та основ здоров’я»

(презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Трудове навчання

Миколаєвич М.В., голова МО учителів трудового навчання, висвітлив діяльність педагогів з проблеми «Трудове навчання як засіб формування проектно-технологічного мислення у школярів»  (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво

Галамай Н.Б., голова МО учителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, мистецтва, узагальнила роботу педагогів з проблеми «Формування мистецьких компетентностей на уроках образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, мистецтва» (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Основи християнської етики

Хробак О.І., голова МО учителів основ християнської етики, проаналізувала діяльність педагогів з проблеми «Сприяння розвитку особистості учня через гармонійне поєднання  традиційних та інноваційних методів викладання  моральних та християнських цінностей»

(презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

 

 

 

 

Історія, географія

 

Бірець Г.І., голова МО учителів історії, географії, презентувала надбання педагогів з проблеми  «Модернізація навчально-виховного процесу з метою підвищення навчально-пізнавальної , соціальної, комунікативної компетенцій учнів на уроках історії та географії»

(презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Початкові класи

4 клас

Баша О.Т., голова МО учителів початкових 4 класів, підсумувала роботу педагогів з проблеми «Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів і технологій навчально-виховного процесу» (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

3 клас

Кузьмяк О.М., голова МО учителів початкових 3 класів, узагальнила діяльність педагогів з проблеми «Впровадження особистісно-орієнтованих технологій в освітній процес»

(презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

2 клас

Мартин О.Я., голова МО учителів початкових 2 класів, представила роботу педагогів з проблеми «“Удосконалення якості освітнього процесу шляхом використання традиційних та впровадження інноваційних технологій навчання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетентностей” (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

1 клас

Люба Г.М., голова МО учителів 1 класу НУШ, презентувала діяльність педагогів  з проблеми «Інтеграція навчального процесу як чинник розвитку пізнавальної активності учнів в контексті НУШ» (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Класні керівники

 

Приймак М.М., голова МО класних керівників, висвітлила роботу педагогів  з проблеми «Розвиток творчої, інтелектуальної, всесторонньо розвиненої, фізично та духовно здорової особистості, громадянина-патріота (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Педагоги-організатори

 

Баб’як М.І., голова МО педагогів-організаторів, проаналізувала діяльність педагогів з проблеми «Нові технології виховання як шлях до удосконалення професійної майстерності педагогів-організаторів» (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing )

 

Фізична культура, Захист Вітчизни

Курек Я., керівник МО фізичної культури, Захисту Вітчизни, підсумував роботу даної категорії вчителів з проблеми «Узагальнення кращого педагогічного досвіду і підвищення загального професійного рівня вчителів фізичної культури та Захисту Вітчизни» (презентація додається.

https://drive.google.com/drive/folders/1NgTeMiEZ_mr6tmLU6i-7PHLoqZVrZ1so?usp=sharing

 

У 2018-2019 навчальному році  методична робота з педагогічними кадрами закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  Мостиської міської ради  здійснювалася відповідно до  Закону України «Про освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схваленої Указом Президента України від 25.06.2013 року

№ 344/201, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641, у руслі  модернізації освітнього процесу в умовах упровадження Державних стандартів  початкової загальної,  базової та повної загальної середньої освіти та Концепції Нової української школи,  втілення  науково-методичної теми «Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації державних освітніх стандартів, творчому та інтелектуальному розвитку здобувачів освіти»

(1-й рік роботи) із врахуванням рекомендацій щодо організації й проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти, розробленими Міністерством освіти і науки України, Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

Із цією метою діяльність методичної служби була спрямована  на підвищення наукового та загальнокультурного рівнів педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності, розвиток творчої індивідуальності учителів та керівників закладів освіти, стимулювання їх творчих пошуків, примноження інноваційних здобутків, впровадження в практику роботи досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій, що забезпечували сприятливі умови для досягнення продуктивних результатів роботи  семінарів-практикумів, методичних об'єднань, проектних груп...

 

 


 

 

Немає коментарів

Схожі статті:

Педагогічні читання (фото) Педагогічні читання (фото) Опубліковано: Четвер, 16 січня 2020 13 січня 2020 року в КЗ ЛОР «Львівська загальноосвітня санаторна школа-інтернат №1 І-ІІІ ст. імені Б.-І. Антонича»  відбулися Педагогічні читання, присвячені 297-річниц від дня народження відомого мислителя, філософа, народного просвітителя Григорія Сковороди на тему: «Світ ловив мене та не впіймав». Кожен...

Переглядів: 377 Коментарів: 0

Заклади обласного підпорядкування

У жовтні педагоги вперше складатимуть незалежне тестування професійних компетенцій, - Лариса Середяк У жовтні педагоги вперше складатимуть незалежне тестування професійних компетенцій, - Лариса Середяк Опубліковано: Вівторок, 01 жовтня 2019 Незалежне тестування професійних компетентностей учителів, які цього року є учасниками експерименту з сертифікації педагогічних працівників, відбудеться 31 жовтня. Про це під час брифінгу розповіла директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. «Усього учасникам...

Переглядів: 265 Коментарів: 0

Середня, дошкільна та позашкільна освіта
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook