Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 15 квітня 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури (8-14 квіт. 2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі

Зарубіжна  література

Міллер, Ірина. Патрік Зюскінд «Запахи, або Історія одного вбивці». Позакласне читання [Текст] : 11-й клас / І. Міллер // Зарубіжна літ. - 2019. - № 3 (799). - С. 52-64. - Бібліогр.: 5 назв.

         У газеті для вчителів та методистів зарубіжної літератури вміщено конспект позакласного заходу за твором відомого німецького письменника  Патріка Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці». Мета навчального заходу (урок вивчення змісту твору художньої літератури): ознайомити старшокласників із творчістю відомого митця-постмодерніста, працювати над змістом досліджуваного твору; розвивати вміння самостійно читати та аналізувати художній твір; виховувати повагу до гуманістичних цінностей людства. Упродовж позакласного заходу застосовуватимуться такі навчально-методичні моделі як евристична бесіда, колективна робота, індивідуальне завдання, робота в групах, порівняння асоціацій тощо.

Терлига, Наталія. Діана Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула». Цикл уроків позакласного читання [Текст] : 7-й клас / Н. Терлига, Ю. Хамаза // Зарубіжна літ. - 2019. - № 3 (799). - С. 18-33. - Бібліогр.: 12 назв.

         Опубліковано матеріали до уроків позакласного читання у 10-му класі за фантастичним романом видатної британської письменниці Діани Вінн Джонс «Мандрівний Замок Хаула». Цей твір вперше побачив світ 1986 року, згодом - 1990 р. - вийшло продовження роману під назвою «Повітряний замок», а 2008 року - ще один твір «Будинок безлічі шляхів», які разом із «Мандрівним Замком Хаула» становлять трилогію. Увазі педагогів представлено розробки трьох позакласних заходів (усі - уроки вивчення нового навчального матеріалу) на такі теми: «Поєднання елементів казки і детективу у творі», «Образ Софі: світ її мрій, бажань, жахів» [Софі - ім’я головної героїні роману Софі Хантер], «Значення художнього прийому чаклунства у творі». Варто додати, що 2004 року, за мотивами роману, режисером Міядзаки Хаяо було створено повнометражний анімаційний фільм, а 2008 року у «Видавництві Старого Лева» світ побачив здійснений Андрієм Поритко україномовний переклад твору «Мандрівний Замок Хаула». 

Федоркович, Наталія. Зустріч у літературній кав’ярні. Позакласна робота із зарубіжної літератури як засіб формування життєвих компетентностей учнів шкіл-інтернатів [Текст]: / Н. Федоркович // Зарубіжна літ. - 2019. - № 2 (798). - С. 47-72. - Бібліогр.: 16 назв.

         Позакласна робота з літератури, - як вказуєтбся у статті, - охоплює застосування реалізованої у позаурочний час системи заходів з певною навчально-виховною метою, науково-методичним забезпеченням та відповідними завданнями, що сприятиме зацікавленню школярів предметом, а також поглибленню отриманих на уроках знань, розвитку логічного й критичного мислення, творчих здібностей, мовленнєвого чуття та ін. Автор ділиться власним досвідом проведення інтелектуально-розважальної гри (захід пов'язаний із відомим ігровим проектом «Що? Де? Коли?»), а також зустрічі в Літературній кав’ярні (розробки трьох позакласних заходів, присвячених різним граням української та зарубіжної поезії).

Математика

Возносименко Д. Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів на уроках математики [Текст] / Д. Возносименко // Математика в рід. шк. - 2019. - № 1-2. - С. 40-45.

         Відповідно до Концепції «Нової української школи» сучасна школа, окрім освітньої діяльності, повинна забезпечувати  вироблення в учнів навичок здорового способу життя та ціннісного ставлення до здоров’я. Приведена концепція базується на 10 ключових компетентностях, однією з яких є «Екологічна грамотність і здорове життя». Одним із ефективних засобів формування здоров’язберігаючої компетентності учнів є проведення нестандартних уроків. Прикладом такого уроку є ділова гра. В якості зразка  для вивчення відсотків та вироблення практичного вміння і навичок виконання відсоткових розрахунків, для учнів 5 класу рекомендовано провести ділову гру «Конференція експертної комісії» на тему «Розв’язування задач на відсотки», хід якої подано у статті.

Сверчевська І. Усні задачі з теми «Піраміда. Зрізана піраміда» [Текст] / І. Сверчевська // Математика в рід. шк. - 2019. - № 1-2. - С. 46-52.

         Стаття є продовженням публікації усних задач про многогранники. Задачі для усного розв’язування, що пропонує автор, розподілені за видами: задачі на обчислення, задачі на доведення, задачі на дослідження, задачі на побудову. Задачі на побудову умовно називаються усними. Умова такої задачі дається за готовим малюнком, який готують заздалегідь на дошці, демонструють через проектор або на комп’ютері. Етапи побудови виконуються під час розв’язування на дошці або за допомогою слайдів. Стаття містить відповіді до вказаних задач та вказівки.

Школьний О. Моніторинг якості підготовки випускників до ЗНО з математики [Текст]: підсумковий тренувальний тест і методичні коментарі (частина 3) / О. Школьний, Ю.Захарійченко, Л. Захарійченко, О. Школьна // Математика в рід. шк. - 2019. - № 1-2. - С. 2-9.

         У сучасних умовах актуальність моніторингу якості підготовки до ЗНО з математики українських випускників сумнівів не викликає.  Особливо важливою при цьому є вчасна діагностика наявних прогалин у засвоєнні теоретичного матеріалу та під час розв’язування тестових завдань різних форм протягом усього терміну навчання в 11 класі. У цій статті автори зводять підсумковий тренувальний тест, який дозволяє здійснити перевірку готовності учнів до проходження ЗНО безпосередньо перед тестуванням. Завдання цього тесту стосуються матеріалу всього шкільного курсу математики загальноосвітньої школи. Також автори наводять повне розв’язування, схеми оцінювання та методичні коментарі до завдань відкритої форми з повним поясненням, які мають сприяти забезпеченню належної якості підготовки до ЗНО з математики.

Біологія

Боднар Наталка. Контрольна робота  як засіб оцінювання знань з біології [Текст] / Н. Боднар // Біологія і хімія в рідній шк.. - 3019. - № 1. - С. 27 - 29.

Тематичне оцінювання з біології 7 класу проводиться згідно з вимогами, зазначеними  в чинній програмі. Особлива увага звертається  на засвоєння наукових фактів, законів, теорій, а також знань прикладного характеру з теми «Поведінка тварин». Автор пропонує письмові контрольні роботи й тестові завдання, які використовує у власному педагогічному досвіді. Завдання тематичного контролю знань диференційовано й складено так, щоб учні могли показати повний обсяг здобутих знань і навичок. Робота передбачає виконання завдань трьох рівнів: тести на вибір однієї правильної відповіді або декількох, продовження речення, завдання за малюнком або відповідність функцій, термінів, а також розгорнуту відповідь на запитання. Завдання кожного з варіантів диференційовано з урахуванням трьох рівнів засвоєння знань.

Ващенко Лідія. Особливості використання понятійного апарату біології у тестах зовнішнього незалежного оцінювання [Текст] / Л. Ващенко // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 1. - С. 35 -41. - Бібліогр.: 25 назв.

У статті подано результати аналізу понятійного апарату тестових завдань з біології , які використано у тестах зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2008 - 2018 рр. Показано, що понятійний апарат тестів становлять  переважно спеціальні та загально біологічні поняття, кількість яких залежить від змісту завдань і розділу біології., на основі якого його розроблено, і не залежить від форми тестового завдання.  У ході дослідження було виявлено тенденції щодо зміни структури тестів ЗНО з біології внаслідок уведення тестових завдань різних форматів, динаміку зменшення  рівня використання загально біологічних понять у тестових завданнях. Показано, що тести для ЗНО з біології, спрямовані на оцінювання переважно предметних компетентностей випускників, сформульовано проблему щодо можливостей і напрямів використання досвіду, набутого в процесі впровадження ЗНО, для розроблення педагогічно вимірювального інструментарію з біології для проведення підсумкової атестації (ДПА) за базову школу у формі ЗНО, враховуючи необхідність оцінювання предметних і ключових компетентостей учнів.

Комарова Олена. Підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з біології: поради вчителеві [Текст] / О. Комарова // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 1. - С. 17 - 22. - Бібліогр.: 5 назв.

У статті висвітлено  методичні рекомендації для підготовки випускників загальноосвітніх навчальних закладів до написання сертифікаційної роботи з біології. Автором розкрито особливості організації термінологічної роботи із випускниками; надано перелік зображень та вербально-графічних схем біологічних об’єктів і процесів, порівняльних текстових та зведених таблиць, на підбір, складання  та аналіз яких доцільно звернути увагу, готуючись до ЗНО.

Коршевнюк Тетяна. Ситуативні завдання в компетентнісно орієнтованому навчанні біології [Текст] / Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній шк. - 2019. - № 1. - С. 2 - 6.

Реалізація компетентнісного підходу у шкільній біологічній освіті актуалізувала застосування нових методичних прийомів і педагогічних технологій , розроблення  і використання видів завдань, що забезпечують  діяльність учнів, орієнтовану  на формування компетентностей. Певний потенціал щодо цього мають ситуативні завдання. Вони стосуються особистісно або соціально значущих проблем (гігієнічних, екологічних, побутових, санітарних, епідеміологічних, етичних та ін.) і передбачають комплексне залучення учнівського досвіду (пізнавального, комунікативного тощо). У ситуаційних завданнях реалізуються принципи проблемності, формування прийомів розумової діяльності, індивідуалізації, самостійності. Кожне таке завдання містить елементи , що комплементарні  компонентам ключових і предметної біологічної компетентності (знанням, способам діяльності, ставленням), отже, являє собою пізнавально-проблемний комплекс. Тож ці завдання є засобом компетентнісно орієнтованого  навчання біології.

Історія

Коляда Ігор. Українська національно-демократична революція. Успіхи та прорахунки Української Центральної Ради [Текст]: історія України: 10 кл. / І. Коляда // Історія в рідній шк. - 2019. - № 1 - 2. - С. 26 - 29.

Публікація подає методичну розробку організації та проведення уроку історії України у 10 класі. Його мета: на основі повторення вивченого про розвиток Української революції доби Української Центральної Ради узагальнити знання учнів; закріпити вміння учнів аналізувати історичний матеріал, порівнювати історичні події, оцінювати їх працювати з різними джерелами знань, здійснювати науковий пошук в галузі історії, володіти найелементарнішими навичками історика-дослідника, уміти аргументовано, переконливо на основі історичних фактів відстоювати  власну думку з тієї чи іншої проблеми, сприймати протилежну позицію як альтернативну; виховувати в учнів повагу до боротьби власного народу за здобуття незалежності, шанобливого ставлення до пам’ятників історії та культури, толерантного ставлення до позицій та прав і свобод людини і особистості. Тип уроку - урок узагальнюючого повторення. Вид заняття: урок-суд історії.

Коляда Ігор, Якущенко Юрій. Економічна криза в Україні в другій половині 80-х рр. ХХ ст. [Текст]: історія України: 11 кл. / І. Коляда, Ю. Якущенко // Історія в рідній шк. - 2019. - № 1 - 2. - С. 30 - 38.

Матеріали поданого уроку мають на меті охарактеризувати  економічну кризу в УРСР, спроби радянсько-партійного керівництва УРСР реформувати економічну сферу, визначити причини невдачі заходів радянського керівництва щодо подолання економічної кризи, та їх результати, сформувати в учнів уявлення про економічний розвиток УРСР у 1985-1991 рр. Тип уроку - комбінований.

Коляда Ігор, Юрчишин Павло. Реформація в Німеччині [Текст]: всесвіт. історія: 8-й кл. / І. Коляда, П. Юрчишин // Історія України. - № 5(933). - Вкладка «Історія України. Всесвітня історія». - № 3. - С. 8 - 15.

Кілька років тому світ відзначав 500-річчя Реформації. Які причини зумовили цей релігійний рух? Хто став його ідейним натхненником? До яких наслідків у політичному, соціально-економічному та культурному житті Європи призвела Реформація? Відповіді на ці питання дають матеріали уроку, розробка якого описується у цій статті. Його мета - розкрити  становище та розвиток католицької церкви напередодні  розгортання Реформації; з’ясувати етапи Реформації в Німеччині; охарактеризувати  основні ідейні засади Мартіна Лютера, Жана Кальвіна; висвітлити причини, перебіг подій та наслідків селянської війни 1524-1525 рр. За типом уроку - це урок засвоєння компетентностей.

Кирилова Анжеліка. Англія в епоху Тюдорів [Текст]: всесвіт. історія; англ. мова: 6 кл / А. Кирилова // Історія України. - 2019. - № 5(933), берез. - Вкладка «Історія України. Всесвітня історія» - № 3. - С. 16 - 20.

Описується методична розробка уроку, мета якого розширити знання учнів про історію, культуру, традиції Англії у ХУІ ст.; учити  аргументовано висловлювати  власну думку, брати участь в аудіюванні; розвивати слухову, зорову пам’ять, увагу. За типом уроку - це урок формування компетентностей. Форма уроку - бінарний.

Мисан Віктор, Шевчук Назар. Культурно-освітня діяльність УПА [Текст] / В. Мисан, Н. Шевчук // Історія України.- 2019. - № 4(932), берез. - С. 18 - 22.

Історія Української повстанської армії (УПА) була  й залишається  прикладом боротьби народу, який в умовах нацистського окупаційного режиму (1941-1944 рр.) спромігся  не лише чинити супротив, але й планувати майбутнє Української держави. Мало кому відомо, що окрім воєнних дій на підконтрольних територіях, УПА взаємодіяла з місцевим населенням та організовувала культурно-освітню діяльність, займалася просвітництвом, розробляла навчальні плани й програми для народних шкіл, долучалася до друку українських підручників. Дослідження саме цієї сторони діяльності УПА особливо актуальне на етапі творення власної національної системи та її змістовного наповнення.

Паска Богдан. Городенківська група: сторінки історії дисидентського руху в Україні [Текст] / Б. Паска // Історія в рідній шк. - 2019. - № 1 - 2. - С. 49 - 51. - Бібліогр.: 13 назв.

У статті розкриваються основні аспекти протистояння дисидентів м. Городенка (Івано-Франківська області) із радянським тоталітарним режимом у першій половині 1970-х рр.

Підготували Оксана Северин, Оксана Туркало, Вадим Ковпак, відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи

 

Немає коментарів

Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook