Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Понеділок, 25 лютого 2019 

min
max

Учителеві-предметнику

(тижнева оглядова інформація літератури 18 - 24 лютого  2019 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі»

Біологія

Бредіхіна Т. С. Тематичні завдання. Різноманітність тварин [Текст] / Т. С. Бредіхіна // Біологія: наук.-метод. журн. - 2018. - № 3. - С. 22 - 34.

Пропоновані тематичні завдання можна використовувати для тематичного контролю в темі № 1 «Різноманітність тварин», а також для підготовки учнів  до Всеукраїнської олімпіади з біології І і ІІ рівнів. Кожна тематична робота Має 2 варіанти. У роботах представлені завдання різного рівня складності, з використанням різних форм тематичного контролю.

Гавриленко К. О. Тест до ЗНО. Тема. Загальна біологія. Основи екології [Текст] / К. О. Гавриленко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1 - 2. - С. 46 - 37.

Розроблені тести призначені для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Вони можуть бути використані як учителями, так і учнями у процесі підготовки до ЗНО, адже виконання тестів різної складності - це перший крок до успіху на ЗНО.

Кулініч Л. В. Квест «Екологічний марафон» [Текст] / Л. В. Кулініч // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 3. - С. 35 - 37.

Стаття пропонує таку інноваційну форму позакласної роботи як квест. Мета описаного тесту - навчити учнів використовувати знання, які вони отримали  на уроках природничо-краєзнавчого циклу.

Назаренко Г. І., Серафимова Т. М. Рослини - символи України [Текст] / Г. І. Назаренко, Т. М. Серафимова // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019.- № 1 - 2. - С. 35 - 38.

Пропоновані методичні матеріали (розробка уроку) формують знання учнів про будову, форми та символіку рослин України, удосконалюють навички учнів діалогічного та монологічного мовлення, розширюють лексичний запас школярів, виховують повагу до традицій, звичаїв, народних символів рідного народу.

Слишин О. М. Різноманітність павукоподібних, їхня роль в екосистемах і значення в житті людини [Текст]: 7 кл. / О. М. Сливин // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1 - 2. - С. 39 - 41.

Описується методична розробка сучасного уроку біології. Матеріали поповнять знання учнів про різноманітність павукоподібних, розкривають рими їх пристосування до середовища існування й способу життя, формують поняття про значення поширення представників класу, їхню роль у різних екосистемах і господарській діяльності людини, пояснюють небезпеку деяких видів павукоподібних, які є паразитами людини й переносниками небезпечних вірусних інфекцій або збудниками деяких захворювань, навчають профілактики захворювань, які переносять павуки й кліщі. В процесі проведення уроку використовуються такі форми роботи: фронтальне опитування, робота в групах, робота з текстом підручника, робота зі створення колажів.

Юрченко О. М. Урок-гра: повторення й узагальнення на уроках біології [Текст] /О. М. Юрченко // Біологія: наук.-метод. журн. - 2019. - № 1 - 2. - С. 4 - 9.

Одним із видів організаційної діяльності учнів на уроках є інтелектуальна гра, в якій можна творчо застосовувати знання дітей, отримані на роках, повторити, закріпити вміння і навички, підготуватися до контрольної роботи. У статті даються методичні орієнтири організації та проведення уроку-гри як повторення й узагальнення теми. Наводяться приклади проведення уроків повторення й загальнення теми з таких тем: «Кров і лімфа». Інфекційні захворювання людини та трварин» (біологія людини)» «Ендокринна система» (біологія людини); «Птахи» (біологія тварин); «Різноманітність рослин»; гра для 6-х класів «Різноманітність покритонасінних рослин».

Інформатика

Антонів Т. В. Концептуальні підходи до викладання курсу інформатики в навчальних закладах [Текст] / Т. В. Антонів // Інформатика в шк. - 2019. - № 1. - С. 4-6.

Концептуальним підходом до викладання курсу інформатики є те, що основна освітня мета введення інформатики в початкову освіту - це формування мотиваційної. інтелектуальної та операційної готовності дитини до використання комп’ютерних засобів у своїй діяльності. Інноваційні перетворення в освіті також вимагають відповідних змін у професійній діяльності вчителя, розвитку його особистості як фахівця, який досконало володіє не тільки окремими формами і методами навчання, але й застосовує у своїй роботі цілісні педагогічні технології. У сучасних умовах основним осередком інформатизації навчального процесу є впровадження і поширення нових інформаційних технологій вивчення різних шкільних предметів та формування основ інформаційної культури учнів.

Тейтяк В. Правила безпечного користування Інтернетом [Текст] : урок інформатики для 5-го класу / В. Тейтяк // Інформатика в шк. - 2019. - № 1. - С. 11-14.

Презентовано урок інформатики, де учнів ознайомлюють із небезпеками, що існують і Інтернеті, та правилами безпечної роботи, а також формують уміння користуватися безпечними сайтами. Під час уроку учні вивчають, що таке браузер, їх види, дізнаються, чи слід перевіряти завантажені файли за допомогою антвірусної програми, для чого потрібен брандмауер. У статті наводяться правила Інтернет-безпеки та Інтернет-етики для дітей і підлітків. Учні також виконують практичну роботу за комп’ютером за посиланнями Child-library, Kiev. ua.

Криштопа Т. В. Створення динамічних діаграм в Libre-Office Calc [Текст] / В. Криштопа // Інформатика в шк. - 2019. - № 1. - С. 15-21.

Подано хід уроку, де учні розглядають основні елементи динамічних діаграм, вчаться добирати тип діаграм, що є найдоречнішим для візуального подання даних, практично пробують  будувати динамічні діаграми. Разом з тим учні повторюють призначення табличного процесора, дають означення поняття діаграма та які типи діаграм можна створити в середовищі Libre-Office. Розглянуто декілька прикладів створення динамічних діаграм. Так, у середовищі Libre-Office Calc учні будують динамічну діаграму для відображення рейтингу успішності учнів трьох класів паралелі, забезпечують зручний пошук даних із різних навчальних предметів за допомогою поля зі списком.

Предмети художньо-естетичного циклу

Власик Наталія, Вдовенко Олена. Патріотичні мотиви у творчості Тараса Шевченка [Текст]: (план-конспект інтегров. уроку укр. літ. та муз. мистецтва: 6-й кл.) / Н. Власик, О. Вдовенко // Шкільний світ. - 2019. - № 3(803). - Вкладка «Музика». - С. 78 - 10.

Творчість Тараса Шевченка - багатогранна та глибинна. У поєднанні літератури та мистецтва - особливо. Пропонується інтегрований урок, де кожен учитель може знайти цікаві форми та прийоми роботи для того, щоб ознайомити дітей із творчістю українського генія. Методична організація: евристичний метод (прийоми: евристична бесіда, самостійна робота учнів над запитаннями й завданнями вчителя); ; метод творчого читання (прийоми: виразне читання твору учнями за ролями після підготовки; слово вчителя й цілеспрямована бесіда над прочитаним, постановка проблеми, умотивована прочитаним, колективне заучування прислів’їв про Шевченка для вироблення в учнів розуміння  значення цієї постаті для українського народу); випереджальне завдання: проведення соціологічного дослідження.

Демків Марія. Музичний квест [Текст]: сценарій поза клас. заходу у формі гри / М. Демків // Шкільний світ. - 2019. - № 3(803). - Вкладка «Музика». - С. 78 - 10.

Пропонований матеріал присвячений позакласній роботі з музичного мистецтва. Описується розробка виховного заходу у формі квесту. Квест - це інтелектуальна гра, у якій, для просування за сюжетом, учасникам необхідно вирішувати пізнавальні завдання. Такий вид навчальної діяльності формує навички роботи в команді, сприяє розвитку вмінь знаходити способи вирішення досить складних ситуацій, готує дітей до дослідницької діяльності.

Новикова Валентина. Один інструмент - це багато чи мало? Текст]: урок муз. мистецтва в 4-му кл. / В. Новикова // Шкільний світ. - 2019. - № 3(803). - Вкладка «Музика». - С. 78 - 10.

Описується методична розробка організації та проведення уроку музичного мистецтва у 4-му класі. За типом уроку - це урок поглиблення знань. Його мета: дати загальне уявлення про сольні жанри інструментальної музики; ознайомити з жанрами «каприс» та «кампанела»; розвивати вокально-хорові навички, образне мислення, уяву, естетичні смаки, творчі здібності, емоційно-чуттєве сприймання; виховувати інтерес і повагу до класичної музики.

Орлова Є. Г. Віртуозний портретист і майстер стрімкого мазка Джованні Болдіні [Текст] / Є. Г. Орлова // // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2019. - № 2. - С. 15 - 22.

Джованні Больдіні відомий як неперевершений творець елегантно-вишуканих портретів, видатний жанрист і майстер натюрморту. Доля була прихильною до талановитого італійського художника, обдарувавши його визнанням та популярністю ще за життя і зміцнивши цю славу після смерті митця. Матеріал може допомогти учителеві у підготовці уроків образотворчого мистецтва

Толубець Г. О. Видатні живописці Іспанії [Текст]: («Мистецтво»: 11-й кл.) / О. Г. Толубець // Мистецтво в шк.: музика, образотворче мистецтво, художня культура: наук.-метод. журн. - 2019. - № 2. - С. 6 - 10.

Подається конспект уроку з предмету «Мистецтво» в 11-му класі. Матеріали уроку мають на меті виявити особливості культурного розвитку Іспанії, визначити  причини появи терміну «золоте століття» в історії іспанського живопису, розглянути твори видатних іспанських художників. Ставиться завдання розвивати вміння аналізувати твори образотворчого мистецтва, стимулювати поштовх до власної творчості, виховувати естетичний смак.

Трудове навчання

Бабакіна І. В. Вивчення мистецької спадщини Т. Г. Шевченка на уроках трудового навчання як засіб естетичних компетентностей учнів [Текст] / І. В. Бабакіна // Труд. навчання в шк. - 2019. - № 1-2. - С. 22-25.

Інтегрування навчальних предметів є однією з провідних технологій сучасної освіти. Міжпредметні зв’язки сприяють зростанню мистецьких знань та емоційно-естетичній наповненості. Автор вважає, що вивчення творчості Т. Г. Шевченка слід починати, об’єднавши учнів у групи «біографів», «літературознавців». «мистецтвознавців». «краєзнавців». «дослідників», які використовуватимуть значну кількість різноманітного матерілу, запронованого вчителем. Робота над проектом відбувається у групах, де кожна має конкретнее завдання, визначене та обране зазделегідь. Таке розподілення завдань на окремі частини виконують самі учні, учителю потрібно лише коригувати процес. Матеріал також може бути використаний для майбутньої учніівської роботи МАН.

Рогачова В. П. Інноваційні можливості виконання технології розпису на склі [Текст] / В. П. Рогачова // Труд. навчання в шк. - 2019. - № 1-2. - С. 40-45.

Програма «Технології. 10-11 класи» пропонує широкий вибір варіативних модулів, з яких можна обрати для змішаних класів такі: бісерне плетіння на дротяній основі, соломоплетіння, писанкарство, виготовлення листівок, ниткова графіка, ручний розпис тканини та ін. Техніка розпису скла привертає увагу своєю філігранністю, яскравістю кольорів, незвичністю виконання тощо. У ході творчої діяльності учні переконуються, що розписувати можна не лише заготовки зі скла, які можна перетворити на картину. Це можуть бути і вази, тарілки, баночки для спецій і кави, чайний посуд. Автор сподівається, що поданий у статті узагальнений досвід щодо технології розпису на склі зацікавить педагогів і знайде своє подальше відображення в їх професійний діяльності.

Стрижова Т. В. Розробка та виготовлення комплекту фетрових виробів для застосування під час читання художньої літератури [Текст] / Т. В. Стрижова, О. М. Задирко, Н. В. Сушко // Труд. навчання в шк. - 2019. - № 1-2. - С. 28-39.

Автори статті на конкретному прикладі показує, як проблему заохочення учнів до читання художньої літератури можна розв’язати на технологічних уроках. Адже під час проектно-технологічної діяльності учні мають можливість продумувати та реалізувати безліч цікавих ідей, у тому числі пов’язаних з книгами. Об’єктами такої діяльності можуть стати барвисті закладки, різноманітні аксесуари, тримачі сторінок, обкладинки для книг або читацьких щоденників тощо. Стильні книжкові аксесуари не лише прикрасять улюблену книжку, але й створять гарний настрій для читання. Незвичайні закладки ручної роботи можуть бути виконані у вигляді улюблених казкових персонажів, які живуть на сторінках книжок.

Підготували Оксана Северин, Оксана Туркало, відділ науково-бібліографічної та інформаційної роботи КЗ ЛОНПБ

 

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

Інформаційна сторінка -- педагогам-практикам Інформаційна сторінка -- педагогам-практикам Опубліковано: П`ятниця, 19 липня 2019 Пропонуємо ознайомитись з оглядом статті Олени Власенко «Громадянська освіта і патріотичне вихованнях» (Власенко Олена Громадянська освіта і патріотичне виховпння [Текст] / О. Власенко // ЗАВУЧ. - 2019. - № 5(648). - С. 20 - 27. - Бібліогр.: 7 назв). У жовтні 2017 року наказом МОН затверджено навчальну...

Переглядів: 18 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки «Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Вівторок, 16 липня 2019 Учителеві-предметнику (тижнева оглядова інформація літератури (8 -14 лип. 2019 р.) «З питань методики викладання навчальних предметів у загальноосвітній школі» Українська мова та література Бойко, Наталія. Українська мова з «теплими історіями». Міні-посібник-практикум [Текст] : [8-й клас]...

Переглядів: 321 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Ми у Facebook
Ми у Facebook