Період публікації:

від

до

Категорія:

«Вчителеві-предметнику»: анотовані інформаційні огляди періодики Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Опубліковано: Вівторок, 09 січня 2018 

min
max

Учителеві-предметнику

тижнева оглядова інформація літератури (1-7 січ. 2018 р.)

«З питань методики викладання навчальних предметів в школі»

Зарубіжна  література

Ковтун І. М. Читацька діяльність школярів за умов інтеграції до європейського освітнього простору [Текст] / І. М. Ковтун // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 21-22. – С. 2-21. - Бібліогр. 11 назв.

У пропонованому дослідженні висвітлено рекомендації щодо проведення бібліотечних уроків в контексті організації читацької діяльності школярів. Подано орієнтовну тематику, назви, відомості про цільове призначення та змістове навантаження вказаного різновиду навчальних заходів (усього - десять уроків). Зокрема, рекомендовано провести бібліотечні уроки на таку тематику: «Оповіді про книгу. Як книга прийшла до людей», «Знайомство з бібліотекою. Фонди бібліотеки. Функції та обов’язки бібліотекаря», «Бесіда з працівниками бібліотеки «Як вибрати необхідну цікаву книгу?», «Бібліографія та анотація до книги», «Інформація про літературну премію ім. Г. К. Андерсена та її лауреатів», «Твоя домашня бібліотека», вікторина «Книжковими морями пригод», «На гостину до дитячих журналів», «Ознайомлення з додатковою літературою. Довідники та спеціалізовані словники», «Робота з каталогом. Різновиди каталогів».   

Лишко О. М. Романтизм. Дж. Г. Н. Байрон [Текст] : 9-й клас / О. М. Лишко // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 21-22. – С. 60-63.

На шпальтах науково-методичного журналу вміщено план-конспект навчального заходу із зарубіжної літератури у 9-му класі на тему: «Література ХІХ століття. Романтизм у західній літературі. Життєвий і творчий шлях Байрона». Типологічно поданий навчальний захід є інтегрованим уроком з елементами гри. Обладнання до навчального заходу: Біблія, свічка, аудіозапис інструментальної музики, портрет Байрона та опорна схема «Романтизм». Упродовж уроку передбачаються: словникова робота, дидактична гра «Хто перший», евристична робота, рольова гра «Монолог поета», творче завдання, практична робота, бесіда, порівняльний аналіз оригіналу та перекладів поезій Дж. Байрона.

Сіренко О. І. Романтизм. Дж. Г. Н. Байрон [Текст] : 10-й клас / О. І. Сіренко // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 21-22. – С. 72-79. - Бібліогр.: 9 назв.

Увазі вчителів-словесників презентовано розробку позакласного заходу із зарубіжної літератури для десятикласників. Це є літературна вітальня, що присвячена творчості видатних французьких поетів - Артюра Рембо, Поля Верлена та Шарля Бодлера. Окрім вищевказаних митців дійовими особами позакласного заходу є Юний поет, читці (колектив учнів) та Ведучий, роль якого виконує педагог - учитель зарубіжної літератури. Протягом навчальної вистави лунають тексти віршів як мовою оригіналу, так і у перекладі українською, зокрема авторства В. Ткаченка, В. Стуса, Г. Кочура, М. Лукаша, М. Рильського, М. Зерова, М. Драй-Хмари, І. Драча, Д. Павличка.

Стрельник С. М. Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури [Текст] : 5-11-ті класи / С. М. Стрельник // Зарубіжна література в школі. – 2017. – № 21-22. – С.40-56. 

За твердженням автора циклу розробок, компаративний аналіз має посісти важливе місце у навчальному процесі і шкільній практиці загалом, зокрема на уроках зарубіжної літератури, що сприятиме як ефективності роботи педагога (скажімо, вчитель зможе краще розкрити культурне тло епохи), так і ефективності самого навчання. У публікації презентовано 8 (вісім) детальних планів-конспектів уроків для учнів різних вікових груп. Наприклад, для 5-го класу представлено розробку заходу з порівняльного аналізу поезій Алкана, Й. В. Ґете та М. Лермонтова, для 6-го класу - урок-зіставлення за творами Ч. Діккенса та М. В. Гоголя,  для 7-го - урок компаративного аналізу в контексті дослідження художньої прози про лицарство і козацтво, для 8-го - порівняння образу Прометея у трагедії Есхіла та у творчості видатних майстрів «слова і пензля», а також розробки двох навчальних заходів для 9-го класу (в центрі компаративної аналітики твори Й. В. Ґете, І. Карпенка-Карого й Мольєра), й по одному для десятикласників (зіставлення окремих творів О. Уайльда й М. Гоголя) й одинадцятикласників (порівнюються оповідання Ґ. Ґ. Маркеса й балада І. Драча). 

Фізика

Андрієвський В. Використання поняття симетрії під час розв’язування задач на розрахунки електричних кіл [Текст] / Володимир Андрієвський, Ігор Корсун // Фізика та астрономія в рід. шк. - 2017. -  № 6. - С. 15-17.

Автори вважають, що без систематичного розв’язування задач курс фізики не може бути успішно засвоєний. Фізичною задачею в навчальній літературі називають невелику проблему, що її у загальному випадку розв’язують за допомогою логічних умовиводів, математичних дій та експерименту на основі законів і методів фізики. Мислений експеримент є складним інтелектуальним процесом, який у фізиці є методом дослідження. Розв’язування фізичних логічних задач вимагає мисленого експерименту. Таким чином можна стверджувати, що розв’язування логічних задач у процесі навчання фізики сприяє формуванню логічного мислення учнів і кращому запам’ятовуванню навчального матеріалу, розвиває творчу уяву учнів, підвищує науковісь викладання шкільного курсу фізики. У статті наведено приклади розв’язуваня декількох фізичних задач такого типу.

Касянова Г. Екологічна освіта учнів у процесі навчання фізики [Текст] / Ганна Касянова // Фізика та астрономія в рід. шк. - 2017. -  № 6. - С. 28-30.

Екологічну освіту офіційно прийнято як один із пріоритетних напрямів природоохоронної політики. Питання екології мають бути складниками змісту курсу фізики, адже фізика, як наука, з її закономірностями є основою теоретичного підгрунтя більшості галузей техніки й широко застосовується людиною. Особливою є роль фізики у створенні приладів і пристроїв, що уможливлюють здійснення екологічного моніторингу не лише в рамках окремого регіону, а й усієї Землі. Шкільна фізика має свою логіку викладання. Традиційно в ній розглядаються питання механіки, молекулярної фізики, електродинаміки, оптики, атомної й ядерної фізики, до яких мають увійти питання екологічного змісту. У статті розглядаються шляхи реалізації екологічного виховання на уроках фізики та в позакласній роботі.

Коростельова Є. Використання бінарних уроків як засіб досягнення якісних результатів в освіті [Текст] / Євгенія Коростельова, Катерина Цимбал // Фізика та астрономія в рід. шк. - 2017. -  № 6. - С. 11-15.

У статті подано хід інтегрованого уроку фізики та хімії для 9 класу на тему «Електричний струм в електролітах. Закони електролізу». Тип уроку: інтегрований урок з використанням технології критичного мислення. Під час уроку розглядаються основні закономірності проходження електричного струму в розчинах електолітів: залежність сили струму від напруги, від температури та маси речовини. У статті представлено також досвід проведення інтегрованого уроку фізики - інформатики на прикладі виконання лабораторної роботи в 7 класі «Дослідження пружних властивостей тіл».

Іноземні мови

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов [Текст]: 5-9 кл.: англ. мова, нім. мова, франц. мова, іспан. мова // Іноземні мови в шк. України: наук.-метод. журн. - 2017. - № 6. - С. 2 - 19.

Навчальна програма є рамковою, а відтакне обмежує діяльність учителів у виборі порядку вивчення та змісту кожної теми. Деякі теми можуть вивчатись інтегровано, наприклад, Відпочинок і дозвілля + Подорож, Одяг + Погода, Подорож + Країна, мова яких вивчається. Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окрнмі лексичні або граматичні теми.

Балагура Людмила. Використання методу проектних робіт у навчанні англійської мови [Текст] / Л. Балагура // Іноземні мови в шк. України: наук.-метод. журн. - 20117. - № 6. - С. 50 - 53. - Бібліогр.: 3 назви.

Популярність методу проектів зумовлена тим, що дає змогу вирішувати завдання розвитку творчиї можливостей учнів, умінь самостійно конструювати свої знання й застосовувати їх для вирішення пізнавальних і практичних завдань. Серед різних видів проектних робіт, таких як презентації, доповіді, статті, реклами, стінгазети, вивчення віршів та пісень, токшоу, диспути, уроки екскурсії, автор статті зупиняється на драматизації, як одному із засобів, який підвищуємотивацію учнів і який діти люблять. Прийом драматизації, на його думку, розвиває комунікативну, творчу та культурну компетенцію, сприяючи формуванню в учнів навичок соціального спілкування. Актуальність і результативність інсценувань, як стверджує автор, дає змогу використовувати їх як під час занять, так і в позаурочній діяльності на різних етапах вивчення англійської мови та в різних вікових группах, бо на всіх ступенях навчання забезпечується високий рівень мотивації.

Ларіна Олена. Святкування Нового року та Різдва в Україні та Великій Британії [Текст] / О. Ларіна // Іноземні мови в шк. України: наук.-метод. журн. - 2017. - № 6. - С. 46 - 49.

Описується розробка виховного заходу для використання у позакласній роботі з англійської мови. Його мета - поглибити знання учнів під час вивчення мовного матеріалу «Традиції та звичаї святкування Нового року і Різдва в Україні та Великій Британії; вдосконалювати навички читання вголос; розвивати творчі здібності, ініціативу та фантазію учнів при підготовці і проведенні заходу; розширювати знання учнів про традиції святкування Нового року і Різдва в Україні та Великій Британії; розвивати особистий творчий та лінгвістичний потенціал учнів.

Історія. Правознавство

Коляда Ігор. Політика Росії у Галичині - це політика «Європейського скандплу» чи вимушена політика аоєнного часу? [Текст]: уро-суд історії / І. Коляда // Історія в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 29-34.

Стаття пропонує методичну розробку заняття, яке за видом є урок-суд історії. За типом уроку - це урок систематизації та узагальнення знань. Матеріали цього заняття мають на меті з'ясувати суть окупаційної політики на західноукраїнських землях в умовах Першої світової війни, ставлення громадськості та політичних партій до війни та її учасників, сформувати поняття «дискримінація», охарактеризувати український визвольний рух у роки Першої світової війни, сформувати уміння працювати з різними джерелами інформації, монографічною та науково-популярною літературою, аргументовановисловлювати свої погляди, аналізувати та узагальнювати, користуватись знаннями на практиці, виховувати інтерес до історії, активну громадянську позицію, толерантне ставлення до протилежної думки, критичне мислення.

Крушинська Вікторія. Виникнення Запорозької Січі. Військово-політична організація українського козацтва. Д. Вишневецький [Текст]: бінарний урок  історія України - англ. мова / В. Крушинська // Історія в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 25 - 27.

Подається конспект бінарного уроку (історія України - англійська мова), який дає знання учням про першу козацьку республіку в українській історії - Запорізьку Січ, пояснити причини виникнення українського козацтва, вказати особливості військово-політичної організації козацтва. Проведення уроку ставить мету - розвивати вміння аналізувати, систематизувати та порівнювати матеріал, працювати з історичною картою, виховувати учнів у дусі патріотизму та поваги до історії власної держави.

Малієнко Ю. Б. Формування хронологічної компетентності у процесі навчання всесвітньої історії [Текст]: всесвіт. історія: 7 кл. / Ю. Б. Малієнко // Історія в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 15 - 19.

У статті дається визначення хронологічної компетентності. згідно програми 2017 року. Відповідно до програми 2017 р., семикласники мають визначати час Великого переселення народів, утворення Франкської та Візантійської імперій, виникненння ісламу, походу вікінгів, нормандського завоювання Англії, Хрестових походів, Реконкісти та ін; хронологічні межі Середньовіччя, існування Франкського королівства, Раннього Відродження, дати утворення Священної Римської імперії, початку скликання анлійського парламенту та Генеральних штатів у Франції, ухвалення Великої хартії вольностей, розколу християнської церкви, Грюнвальської битви, падіння Константинополя. Обгрунтовується методологія формування хронологічних компетентностей учнів 7 класу.

Черниш Тетяна, Гончар Ірина. Інтелектуально-правовий турнір «Фаворити феміди» [Текст]: вих. захід для уч. 6 - 9 кл. / Т. Черниш, І. Гончар // Історія в рідній шк.: наук.-метод. журн. - 2017. - № 12. - С. 27 - 28.

Описана розробка виховного заходу ставить своїм завданням - подати учням нові і поглибити вже наявні в них знання та навички в галузі правового виховання та юридичної освіченості, розвинути набуті вміння в процесі позакласного правового виховання, сприяти поширенню правової культури та освіченості в учнівському середовищі.

Матеріли підготували Ковпак В. О., Северин О. П., Туркало О. М.

Ключові слова:

Немає коментарів

Схожі статті:

Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Сьогодні Україна та світ відзначають»: інформаційний щоденник Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки Опубліковано: Четвер, 13 грудня 2018 ЗІ СВЯТОМ АНДРІЯ ПЕРВОЗВАННОГО! (13.12). Так уже повелося, що у переддень свята Андрія, відбуваються в Україні Андріївські вечорниці. Вечорниці мають язичницький дух. Невипадково Венеру всі слов’янські народи називали вечорницею. Якщо на інших вечорницях молодь працювала або розважалася, то...

Переглядів: 80 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам

19 грудня - День Святителя і Чудотворця Миколая 19 грудня - День Святителя і Чудотворця Миколая Опубліковано: Середа, 12 грудня 2018 У приміщенні Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки представлено книжково-журнальну виставку «Святий Миколаю, до нас завітай!» (Експонується з 10 грудня до 28 грудня в фойє бібліотеки (2 поверх)) Довідка 19 грудня в Україні відзначають День Святого Миколая. Святий Миколай – один із...

Переглядів: 48 Коментарів: 0

Науково-педагогічна бібліотека - освітянам
Анонси
Календар подій
Актуально
Спеціальні новини

 

Для сімей учасників АТО та Героїв Небесної Сотні влаштують благодійне дійство «Україна – це ми!»

24 серпня, з нагоди Дня незалежності України, в Музеї народної архітектури та побуту відбудеться масштабна акція, що організовують спільно Благодійне товариство «Мій тато захищає Україну» та Музей народної архітектури за...


Актуально
Спеціальні новини


Актуально
Спеціальні новини

  

Ми у Facebook
Ми у Facebook